Dřevodomy a chaty Havelka

Přehledná tabulka skladeb vnějšího pláště s provětrávanou fasádou
TYP SKLADBY U IZOLAČNÍ VÝPLŇ KONSTRUKCE IZOLAČNÍ VÝPLŇ VNITŘNÍ PŘEDSTĚNY IZOLAČNÍ VÝPLŇ VNĚJŠÍ PŘEDSTĚNY, NAD KROKVEMI A HORNÍMI
KLEŠTINAMI
SP 100+60           0,25 Classic 035/l=0,035/tl. 100mm TI 140T(l=0,036)/tl 60mm ---
SP 160+60 0,21 Unifit 035,
tl.160mm
Tl 140T(l=0,036)/tl.60mm ---
SP  50+160+80
(vnější stěna)
0,16 Naturoll FCR 035
tl.160mm
TI 140T(l=0,036) tl. 80mm TP 138(l=0,032) tl. 50mm
SP 50+160+2x40 
(vnější stěna)
0,16 Naturoll FCR 035
tl.160mm
2xTI 140T(l=0,036) tl.40mm      TP 138(l=0,032) tl. 50mm
SP 50+200+80     
(šikmá střecha)
0,15 Naturoll LRR 035
tl.200mm
TI 140T(l=0,036) tl. 80mm TP 138(l=0,032) tl. 50mm
SP 50+200+80
(strop pod tzv. studenou střechou)
0,15 Naturoll FCR 035
tl. 200mm
TI 140T(l=0,036) tl. 80mm

TP 138(l=0,032) tl. 50mm

SP 50+200+2x40
(šikmá střecha)
0,15 Naturoll LRR 035
tl.200mm
2xTI 140T (l=0,036) tl. 40mm TP 138(l=0,032) tl. 50mm
SP 50+200+2x40
(strop pod tzv. studenou střechou)
0,15 Naturoll FCR 035
tl.200mm
2xTI 140T (l=0,036) tl. 40mm TP 138(l=0,032) tl. 50mm

 

U dřevostaveb s podkrovím zateplujeme krokve a horní kleštiny nad obytným podkrovím. Sklon šikmé střechy je zpravidla 30° až 45°. U přízemních i patrových dřevostaveb se sklonem střechy menším než 30° zateplujeme stropní kleštiny. Do krokví izolaci nevkládáme. Konstruujeme je tedy jako objekty s tzv. studenou střechou.