Dřevodomy a chaty Havelka


Skladba podlahy v patře se zavěšeným stropem v našich nízkoenergetických dřevostavbách

7. Skladba podlahy v patřeSkladbu podlahy v patře se zavěšeným stropem v našich nízkoenergetických dřevostavbách jsme konzultovali s odborníky od firmy Knauf Praha,s.r.o. s ohledem na vzduchovou neprůzvučnost a z ní vyplývající eliminaci kročejového hluku a rovněž s ohledem na mechanické a protipožární vlastnosti..
Nosnou část podlahy tvoří záklop z OSB desek tloušťky 24mm, který je namontován na podlahových kleštinách (KVH 80x200mm s roztečí 560mm). Podlahové kleštiny jsou vloženy mezi vaznice do třmenů. Mezi podlahové kleštiny se vkládá izolace Naturoll FCR 037 v tloušťce 160mm.

Další vrstvy podlahy se pokládají až po dokončení příček v patře (příčky se zakládají na záklopu). Po obvodu místností v patře se namontují okrajové dilatační pásky z kamenné minerální vlny. Poté se na záklop pokládá kročejová izolace PTS v tloušťce 20mm z kamenné minerální vlny. Na kročejovou izolaci se pokládají pevné a tvrdé sádrovláknité desky Knauf Brio v tloušťce 18mm, které tvoří základní pochozí vrstvu. Desky se mohou použít i ve vlhkých místnostech v domácnosti. Na tyto desky se montují běžné podlahové krytiny (dlažba, plovoucí podlaha, PVC, linoleum, koberec atd.).
Strop je zavěšen na přímých akustických závěsech, které se kotví do podlahových kleštin. Na akustické závěsy se montují nosné CD profily a desky Knauf Diamant v tloušťce 12,5mm.

Kročejový hluk a jeho šíření z podlahy do stropu, stěn a příček výrazně omezuje :

  • použití okrajových dilatačních pásků a kročejové izolace z kamenné minerální vlny od firmy Knauf Insulation (třída reakce na oheň A1)
  • použití sádrovláknitých desek Knauf Brio, které mají lepší akustické, mechanické a požární vlastnosti než desky na bázi dřeva (třída reakce na oheň A1)
  • použití přímých akustických závěsů pro montáž stropu
  • použití desek Knauf Diamant na obložení stropu
  • napojení příček na okolní konstrukce vždy tzv. do izolace
  • konstrukce vnitřní předstěny z nosných CD profilů uložených na přímých závěsech a vyplněné zvukopohltivou izolací TI 140T v tloušťce 80mm