Dřevodomy a chaty Havelka


Založení našich nízkoenergetických dřevostaveb na extrudovaném polystyrenu

výkres - založení stavby

          Z obrázku „Založení stavby“ je zřejmé :

  • Založení trámového věnce (KVH 16x8cm) na námětku z extrudovaného polystyrenu XPS300 (průřez 16x8cm). Důvodem založení našich nízkoenergetických dřevostaveb na extrudovaném polystyrenu XPS300 je tepelně izolačně oddělit prochlazenou základovou desku (v zimním období) od konstrukce.
  • Vložení tepelně izolační vrstvy z tvrzeného polystyrenu tl.10cm mezi základovou desku (hydroizolaci IPU) a vrchní čistý beton (beton B20 tl.6cm s kari sítí).
  • Vložení tepelně izolační vrstvy z hranolů z tvrzeného polystyrenu (průřez 10x16cm) po obvodu vrchního čistého betonu.
  • Montáž první vodorovně uložené nosné latě (4x5cm) do středu trámového věnce. Důvodem pro takové uložení první nosné latě je překrytí průběžné spáry na horní ploše trámového věnce skelnou izolací TP138 tl.5cm a překrytí průběžné spáry na dolní ploše trámového věnce hranolkem z XPS300(průřez 5x10cm). Tímto překrytím eliminujeme tepelné mosty.
  • Od 1.1. 2016 zakládáme veškeré naše dřevostavby (dřevodomy k trvalému bydlení i chaty k celoroční rekreaci) na extrudovaném polystyrenu XPS 500 tl. 8cm.  Extrudovaný polystyren XPS 500 je kvalitativně lepší a tvrdší než XPS 300.