Dřevodomy a chaty Havelka


Skladba vnější stěny s provětrávanou silikátovou fasádou v našich nízkoenergetických dřevodomech

Skladba vnější stěny SP 50+160+80 s provětrávanou silikátovou fasádou (vnitřní ­ obklad deskami Knauf Diamant) :

1. Skladba stÄ›ny SP 50+160+80 Skladbu SP 50+160+80 používáme pro konstrukci vnějších stěn montovaných nízkoenergetických dřevodomů s provětrávanou silikátovou fasádou, které v interiéru obkládáme deskami Knauf Diamant. Desky montujeme na montážní CD porfily zavěšené na přímých závěsech. Desky Knauf Diamant s reakcí na ohen v třídě A2 zabezpečují konstrukci stavby proti požáru směrem z interiéru. Z vnější strany obkládáme fasády našich domů systémem Aquapanel ®Cement Board Outdoor. Vnější stěny zateplujeme standartně jednou vrstvou izolace Naturoll FCR 035 v tloušťce 160mm. Ve směru kolmém na tuto vrstvu přidáváme do vnější předstěny izolaci TP 138 v tloušťce 50mm a do vnitřní předstěny izolaci TI 140T v tloušťce 80mm. S tímto izolačním trojvrstvím (kvalitní izolace od firmy Knauf Insulation s.r.o.) dosahujeme hodnotu součinitele prostupu tepla konstrukcí U= 0,16W/m2K, která spadá pod horní hranici určenou pro vnější stěny pasivních domů. Konstrukci obvodových stěn (KVH profily 60x160mm) zpevňují z vnější strany sádrovláknité desky Knauf Vidiwall a z vnitřní strany OSB desky Airstopfinish ECO. Desky Knauf Vidiwall s reakcí na oheň v třídě A1 zabezpečují konstrukci stavby také proti požáru směrem z exteriéru.

 

Skladba vnější stěny SP 50+160+2*40 s provětrávanou silikátovou fasádou (vnitřní stěny palubkové obložení) :

2. Skladba stěny SP 50+160+2x40

Skladbu SP 50+160+2x40 s provětrávanou silikátovou fasádou používáme pro konstrukci stěn montovaných nízkoenergetických dřevodomů s vnitřním palubkovým obložením. Montáž této skladby se od výše uvedené skladby liší tím, že do vnitřní předstěny vkládáme mezi dvě vrstvy izolace TI 140T v tloušťce 40mm protipožární SDK desky Knauf Red s reakcí na oheň v třídě A2. Desky Knauf Red montujeme na vnitřní nosné latě (50x30mm), které kotvíme do přímých závěsů. Palubkové obložení nastřelujeme na vnitřní montážní latě (50x40mm).

  • Díky promyšlené konstrukci vnějšího pláště nabízíme u našich montovaných nízkoenergetických dřevodomů precizně zpracovanou vzduchotěsnou obálku s použitím OSB desek Airstopfinish ECO a Airstop pásek Isocell. Garantujeme úspěšně provedený Blower-door test.
  • Další varianty vnějšího opláštění fasády – srubové palubky tl. 24mm, latě, falešné roubení.
  • Další varianty vnitřního obložení – běžné SDK desky s omítkovým souvrstvím, keramické obklady.