Dřevodomy a chaty Havelka


Skladba šikmé střechy v našich nízkoenergetických dřevodomech (vnitřní obklad deskami Knauf Diamant)

Skladba šikmé střechy se sklonem 30° a více :

3-Skladba_šikmé_střechy_SP_50+200+80.

Skladbu SP 50+200+80 s provětrávanou vzduchovou mezerou používáme pro konstrukci šikmých střech patrových montovaných nízkoenergetických dřevodomů se sklonem střechy 30° a více. Dolní stropní kleštiny jsou vloženy mezi vaznice do třmenů. Krokve a horní kleštiny nad obytným podkrovím zateplujeme standartně jednou vrstvou izolace Naturoll LRR 035 v tloušťce 200mm. Ve směru kolmém na tuto vrstvu přidáváme nad krokve a horní kleštiny izolaci TP 138 v tloušťce 50mm a do vnitřní předstěny izolaci TI 140T v tloušťce 80mm. S tímto izolačním trojvrstvím (kvalitní izolace od firmy Knauf Insulation,s.r.o.) dosahujeme hodnotu součinitele prostupu tepla střešní konstrukcí U=0,15 W/m2K, která spadá pod horní hranici určenou pro šikmé střechy pasivních domů. Podhled v podkroví obkládáme v interiéru deskami Knauf Diamant. Desky montujeme na montážní CD profily zavěšené na přímých závěsech.

 

Skladba zateplení stropní kleštiny u dřevodomů se sklonem střechy menším než 30° :

3-Skladba_šikmé_střechy_SP_50+200+80.

Stejnou skladbu používáme pro zateplení stropních kleštin přízemních a patrových montovaných nízkoenergetických dřevodomů se sklonem střechy menším než 30°, které konstruujeme jako objekty s tzv. studenou střechou (izolační vrstvu nevkládáme mezi krokve). Stropní kleštiny jsou vloženy mezi vaznice do třmenů. Stropní kleštiny zateplujeme standartně jednou vrstvou izolace Naturoll FCR 035 v tloušťce 200mm. Ve směru kolmém na tuto vrstvu vkládáme nad stropní kleštinu izolaci TP 138 v tloušťce 50mm a do vnitřní předstěny izolaci TI 140T v tloušťce 80mm.S tímto izolačním trojvrstvím (kvalitní izolace od firmy Knauf Insulation,s.r.o.) dosahujeme hodnotu součinitele prostupu tepla stropní konstrukcí U=0,15 W/m2K, která rovněž spadá pod horní hranici určenou pro stropní konstrukce pasivních domů s tzv. studenou střechou. Strop obkládáme deskami Knauf Diamant. Desky montujeme na montážní CD profily zavěšené na přímých závěsech.

Díky promyšlené konstrukci vnějšího pláště nabízíme u našich montovaných nízkoenergetických dřevodomů precizně zpracovanou vzduchotěsnou obálku s použitím OSB desek Airstopfinish ECO a Airstop pásek Isocell. Garantujeme úspěšně provedený Blower-door test.