Dřevodomy a chaty Havelka


Systém Aquapanel ®Cement Board Outdoor v našich nízkoenergetických dřevostavbách

Pro vnější opláštění fasády a pro venkovní podhledy našich nízkoenergetických dřevostaveb používáme systém Aquapanel®Cement Board Outdoor od firmy Knauf. Tento systém zahrnuje cementovou desku s omítkovým souvrstvím . Desky neobsahují organické složky, a proto nepodléhají povětrnostním vlivům. Mají dlouhou životnost a vytvoří masivní a suchý podklad.
Systém Aquapanel®Cement Board Outdoor garantuje :
• významný pokrok v oblasti technologie stavebních cementových desek
• odolnost proti vodě (nedochází k bobtnání ani ztrátě tvarové stability jako je tomu u jiných desek cementotřískových , dřevovláknitých nebo OSB)
• odolnost proti vlhkosti a povětrnostním vlivům
• odolnost proti střídání mrazu a tání
• stabilní konstrukci portlandského cementu s dlouhou životností
• odolnost proti ohybu a nárazu
• dobrou zpracovatelnost a šroubovatelnost
• montáž oblých tvarů a válcových stěn na fasádách
• bezpečný a hygienický materiál
• nehořlavý materiál třídy A1
Desky Aquapanel®Cement Board Outdoor se montují na nosné laťování v souladu s pokyny na zpracování a montáž vydané firmou Knauf Praha, s,r,o..